Ungdomsbedrifter kan markedsføre og selge produktene sine her

UBmarked
på 1-2-3

 • Steg 1

 • Elevene etablerer
  ungdomsbedrift

 • Steg 2

 • Ungdomsbedriften lager
  profil på UBmarked

 • Steg 3

 • Ungdomsbedriften deler
  profilen med verden

Fordelen med UBmarked

Ved å samle alle ungdomsbedriftene i landet på en nettside kan de sammen skape engasjement og synlighet for et stort publikum. Dessuten forenkles salg av produkter gjennom nettbutikken.

UBmarked er en portal for Ungdomsbedrifter knyttet til Ungt Enptreprenørskap Norge. Produktene du finner på UBmarked formidles av ungdomsbedrifter drevet av elever ved videregående skoler i Norge.